Zwroty

 1. REKLAMACJE
  Jeśli otrzymany produkt jest niezgodny z opisem bądź posiada wady fabryczne prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny 782 420 114 bądź e-mailowy na adres kontakt@hettasupply.com.
  Pozwoli nam to na przekazanie wskazówek odnośnie składania reklamacji.
  Według Kodeksu cywilnego (art. 568 § 1) sprzedający odpowiada za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od wydania towaru.
  Kupujący może sam zdecydować czy chce skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych czy też złożyć reklamację z tytułu rękojmi za wady.
  W przypadku składania reklamacji należy przygotować dowód zakupu oraz formularz reklamacji dostępny na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. GWARANCJA
  Wszystkie nasze produkty objęte są roczną gwarancją producenta.
  W razie wykrycia wady fizycznej prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 782 420 114 bądź wysłanie wiadomości elektronicznej z opisem zaistniałej sytuacji na adres kontakt@hettasupplu.com .
  Prosimy również o zachowanie dowodu zakupu (paragon bądź faktura) który jest  podstawą gwarancji.
 3. ZWROT TOWARU
  Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w przeciągu 14 dni od przekazania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  W tym celu należy zgłosić zaistniałą sytuację telefonicznie bądź poprzez pocztę elektroniczną.
  Następnie prosimy o przygotowanie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy oraz wypełnienie odpowiedniego formularza.
 4. Zarówno w przypadku reklamacji oraz zwrotu wszelkie koszty związane z transportem reklamowanych towarów odbywa się na zlecenie i koszt klienta.