Prosimy o obrócenie urządzenia do pionu

Dofinansowanie

Nazwa Beneficjenta: Brzozowski ABP Sp. z o.o.

Tytuł projektu: "Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa BRZOZOWSKI ABP Sp. z o.o."

Cel projektu: Celem realizacji projektu przez Brzozowski ABP Sp. z o.o. jest wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności firmy poprzez internacjonalizację jej działalności. Realizacja działań promocyjnych pozwoli na dalszy rozwój Beneficjenta na rynku międzynarodowym. Wszystkie zaplanowane działania mają na celu pozyskanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz odbiorców oferowanych produktów. Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne pozwoli zwiększyć sprzedaż oraz otworzyć nowe kierunki dystrybucji.

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 381 225,00 PLN

Witryna wykorzystuje cookies dla zapewnienia funkcjonalności oraz w celach analitycznych i marketingowych - dowiedz się więcej.